Theme Blogger Profile Mag

Profile Mag Blogger Template là một mẫu thanh lịch hoàn toàn hấp dẫn và cụ thể để hiển thị một hồ sơ công khai.  Điều đặc biệt của mẫu này là nó có các phối màu, kết cấu và chức năng rất hấp dẫn.

Nếu bạn có một blog và bạn cũng cần hiển thị hồ sơ hoặc hồ sơ của bất cứ ai. Sau đó, mẫu tạp chí hồ sơ là sự lựa chọn tốt nhất. Đây thực sự là một mẫu đáp ứng để sử dụng.

Một trong những ưu điểm quan trọng nhất của mẫu blogger này là nó có đặc điểm bố cục tích hợp từ đó bạn có thể thay đổi hoặc thêm ảnh yêu thích vào blog của mình.

Nó hỗ trợ các trang không giới hạn theo thiết bị. Đối với khả năng hiển thị, trong công cụ tìm kiếm, lược đồ chính và thẻ meta đã được bao gồm trong này. Hơn nữa, mẫu này đã sẵn sàng cho SMO, bạn không cần thêm ảnh của các liên kết xã hội của mình.

Với mẫu mag hồ sơ, bạn có thể nhận được các trang bổ sung như danh mục, kỹ năng, giáo dục, sở thích và các trang khác nhau mà bạn muốn có trên blog của mình.


Profile Mag Blogger TemplateTheme Blogger Profile Mag


Xem thêm mẫu theme :  Theme Blogger Ripple Mag


Comments

Popular Posts

Theme Blogger Cinema Responsive

Theme Blogger Business Portfolio

Theme Blogger TimeLine Responsive