Theme Blogger XadowMagz

Mẫu Blogger XadowMagz là một trong những chủ đề miễn phí và đáp ứng tốt nhất đi kèm với nhiều tính năng nâng cao. Nếu bạn sẽ tạo ra một tạp chí hoặc trang web tin tức thì chủ đề này sẽ là lựa chọn đầu tiên của bạn. Nó có nhiều tính năng nâng cao mà bạn chưa bao giờ có thể tìm thấy trong bất kỳ mẫu blogger miễn phí nào khác.

Nó là chủ đề lý tưởng cho các blog Tạp chí, Công nghệ và Viral. Phần đầu của mẫu này được tùy chỉnh chuyên nghiệp,nơi bạn có thể đặt logo blog của bạn. Nó cũng có một thanh điều hướng đẹp mà ở góc trên bên phải mà bạn có thể sử dụng để liên kết các trang và danh mục trên trang web của mình.


XadowMagz Blogger TemplateTheme Blogger XadowMagz


Xem thêm mẫu theme : Theme Blogger SEO Time

Comments

Popular Posts

Theme Blogger Cinema Responsive

Theme Blogger Modowy Responsive

Theme Blogger Business Portfolio