Theme Blogger Author

Author Blogger Template là một mẫu blogger tải nhanh, tối thiểu được thiết kế tối ưu để đọc và đó là chủ đề mà nội dung của bạn xứng đáng. 

Author Blogger Template

Mẫu blogger tác giả rất nhạy, có nghĩa là bố cục của nó thích ứng với tất cả các kích thước màn hình để nâng cao khả năng sử dụng. Mẫu blogger tác giả có một thanh bên trái, biểu tượng xã hội, nút chia sẻ, bài đăng liên quan, menu và nhiều hơn nữa.

Xem thêm mẫu theme : 
Theme Blogger Storyteller

Comments

Popular Posts

Theme Blogger Cinema Responsive

Theme Blogger Business Portfolio