Theme Blogger DroidPluss Responsive

DriodPlus là một mẫu blogger đáp ứng miễn phí và được thiết kế đặc biệt cho các blog liên quan đến Công nghệ. Nó có sơ đồ đa màu sắc làm cho blog của bạn hấp dẫn hơn và cũng có rất nhiều tiện ích. Bạn có thể sử dụng nó trên bất kỳ loại blog nào nhưng nó hoàn toàn dựa trên Ứng dụng di động, vì vậy nếu bạn có blog ứng dụng di động thì phải sử dụng mẫu này.

DroidPluss Responsive Blogger Template

Post a comment

0 Comments