Theme Blogger Easy Mag Responsive

Easy Mag là một mẫu blogger tạp chí tin tức phong cách mới, Đi kèm với 5 loại tạp chí mới khác nhau với nhiều tính năng bổ sung. Chủ đề này hỗ trợ với các tính năng chiều rộng đầy đủ, dễ cài đặt và tùy chỉnh. 

Easy Mag Responsive Blogger Template

Easy Mag đặt blog này rất dễ dàng. Nó đi kèm với tài liệu đầy đủ cho cả người dùng cao cấp và miễn phí. Mẫu blogger tạp chí 3 cột này đã sẵn sàng adsense được đặt tại các vị trí chiến lược. Nơi bạn sẽ nhận được nhiều lượt thích hơn.


Xem thêm mẫu theme : 
Mẫu theme Blogger I Love Responsive

Post a comment

0 Comments