Theme Blogger Entry Mag

Entry Mag là một mẫu blogger tạp chí đáp ứng, lý tưởng cho các trang web Tin tức hoặc blog. Nó rất linh hoạt, nền và màu sắc có thể tùy chỉnh. Thiết kế hoàn toàn đáp ứng, thanh bên dính, nội dung Slider-Pro và Carousel bao gồm là các tính năng tốt nhất của mẫu này.

Entry Mag Blogger Template


Theme Blogger  Entry Mag Xem thêm mẫu theme :  
Theme Blogger Bcyan News

Comments

Popular Posts

Theme Blogger Cinema Responsive

Theme Blogger Business Portfolio

Theme Blogger TimeLine Responsive