Theme Blogger Fast Edition

Mẫu blogger phiên bản nhanh là một chủ đề tải nhanh. Chúng tôi đã cố gắng sử dụng gần như không tập lệnh trong chủ đề, để nó không làm tăng thời gian tải blog. Thiết kế mẫu được lấy từ một số mẫu blogger thiết kế cũ. Nếu chúng tôi loại bỏ tính năng liên kết bootstrap, blog của bạn sẽ tải ở tốc độ có thể tưởng tượng được. Don Patrick đi trên mẫu màu sắc tỉnh táo hoặc kết hợp thiết kế đơn giản cũ.

Fast Edition Blogger Template


Theme Blogger  Fast Edition Xem thêm mẫu theme :  
Theme Blogger Scratch

Comments

Popular Posts

Theme Blogger Cinema Responsive

Theme Blogger Business Portfolio