Theme Blogger Fresh View

Fresh View Blogger Template hoàn toàn đáp ứng và chủ đề tối ưu hóa SEO. Bạn có thể sử dụng mẫu này trên trang blog cá nhân của bạn. Mẫu Fresh View Blogger hoàn hảo cho mọi đánh giá hoặc trang blog. 

Fresh View Blogger Template


Theme Blogger Fresh View


Trong mẫu này, lần đầu tiên chúng tôi sử dụng một tiện ích biểu tượng xã hội tuyệt vời như, các biểu tượng Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google Plus, Linkedin, Flickr và Vine.

Xem thêm mẫu theme :  
Theme Blogger Expresso

Comments

Popular Posts

Theme Blogger Cinema Responsive

Theme Blogger Business Portfolio