Theme Blogger Gonzo Responsive

Gonzo là một mẫu blogger theo phong cách tạp chí đáp ứng đặc biệt dành cho tin tức, công nghệ, blog, đa phương tiện và blog loại thích hợp. Gonzo là mẫu blogger tải nhanh được mã hóa bằng các kỹ thuật HTML5 và CSS3 mới nhất. 

Gonzo Responsive Blogger Template

Gonzo là một mẫu blogger với thiết kế chức năng tuyệt vời không chỉ trông tuyệt vời mà còn thực hiện đặc biệt. Đây là một thiết kế đáp ứng; có nghĩa là nó có thể vừa khít với bất kỳ kích thước màn hình nào mà không bị giật hình ảnh. Nó sử dụng các thực hành SEO sạch tốt nhất và trên hết, nó nhanh, đơn giản và dễ sử dụng.

Xem thêm mẫu theme :  
Theme Blogger Power Game Responsive

Post a comment

0 Comments