Theme Blogger Hotmag

Hotmag là một mẫu blogger đáp ứng với bố cục phản hồi nhanh, phù hợp với Tạp chí, Tin tức, Blog công nghệ.

Hotmag Blogger Template


Hotmag Blogger TemplateHotmag là một blogger 2 cột tempalate với các tính năng như Thanh trượt nổi bật, Menu thả xuống, biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội, Nhận xét theo luồng và nhiều hơn nữa.

Hotmag là một mẫu blogger tạp chí hoàn chỉnh mà bạn có thể sử dụng trên blog blogger của mình với toàn quyền kiểm soát mẫu. Các tính năng của Mẫu Blogger đáp ứng Hotmag.

Xem thêm mẫu theme :  
Theme Blogger TechWorld

Comments

Popular Posts

Theme Blogger Cinema Responsive

Theme Blogger Business Portfolio

Theme Blogger TimeLine Responsive