Theme Blogger Krystal

Krystal là một mẫu blogger theo phong cách tạp chí đáp ứng đặc biệt dành cho tin tức, công nghệ, blog, đa phương tiện và blog loại thích hợp. Krystal là mẫu blogger tải nhanh được mã hóa bằng các kỹ thuật HTML5 và CSS3 mới nhất. 


Krystal Blogger Template
Krystal là một mẫu trình duyệt sẵn sàng để nó tương thích với hầu hết tất cả các trình duyệt hiện đại, vì vậy khách truy cập của bạn sẽ thích lướt blog của bạn. Nó cực kỳ tùy biến, dễ sử dụng và Thích hợp cho mọi loại hình kinh doanh.

Xem thêm mẫu theme : 
Theme Blogger Gonzo Responsive

Post a comment

0 Comments