Theme Blogger Maintenance Mode Responsive

Maintenance Mode Responsive Blogger miễn phí và thanh lịch sắp ra mắt. Chế độ bảo trì Mẫu Blogger có phần xem tab, đồng hồ đếm ngược jQuery, thanh tiến trình, nút theo dõi và chia sẻ Twitter, vùng thông báo chào mừng và Hộp đăng ký email Feedburner.

Maintenance Mode Responsive Blogger Template


Xem thêm mẫu theme : 
Mẫu theme Blogger Easy Mag Responsive

Post a comment

0 Comments