Theme Blogger Manual

Mẫu Blogger thủ công là chủ đề Tài liệu trực tuyến và nó là một cách để viết các hướng dẫn, tài liệu trực tuyến chuyên nghiệp, có kiến thức trong thời gian ngắn. Bạn có thể tạo nhiều tài liệu cho khách hàng của mình trong khoảng vài giây. Nó là một mẫu đa năng với các tính năng mà nó cũng có thể biến thành một blog, bạn chỉ cần tùy chỉnh nó theo nhu cầu của bạn.

Mẫu này hỗ trợ khung giúp người dùng không thân thiện với mã dễ dàng tùy chỉnh bằng cách kéo và thả đơn giản cũng như có tài liệu đầy đủ giúp bạn thực hiện tùy chỉnh trong mẫu này và thiết kế theo yêu cầu trang web của bạn.


 Manual Blogger TemplateTheme Blogger Manual


Xem thêm mẫu theme :   Theme Blogger Vogue

Comments

Popular Posts

Theme Blogger Cinema Responsive

Theme Blogger Modowy Responsive