Theme Blogger Modren Flat

Modren Flat là một bố cục đáp ứng đầy đủ 100% và có thiết kế UI sạch sẽ. Mẫu Blogger này được thiết kế đặc biệt để chụp ảnh và thiết kế blog & trang web Cảm hứng. Danh mục đầu tư hiện đại là một mẫu blogger phong cách, cao cấp, đáp ứng và tạp chí. 


Modren Flat Blogger Template
Chúng tôi đã tạo mẫu này sau khi chúng tôi lấy cảm hứng từ Giao diện Tab mới của Mozilla Browser. Là một bố cục danh mục đầu tư, nó đã trở thành một mẫu blogger đa năng sẽ thực sự lý tưởng cho những ai muốn chạy Nhiếp ảnh, Giải trí, cảm hứng thiết kế hoặc blog cá nhân.


Xem thêm mẫu theme : 
Theme Blogger Modren Portfolio

Post a comment

0 Comments