Theme Blogger The Music

The Music là một mẫu Blogger 2 cột đáp ứng cho Blog âm nhạc. Mẫu Blogger TheMusic có Nút xã hội, Thanh trượt jQuery, Menu thả xuống, Biểu ngữ tiêu đề 468 × 60, Bài viết liên quan, Breadcrumb, Chân trang 3 cột, Tiện ích theo thẻ, Phông chữ Google và nhiều tính năng khác.

The Music Blogger Template
Xem thêm mẫu theme : 
Mẫu theme Blogger Business V 1.1

Post a comment

0 Comments