Theme Blogger My Mag

My Mag là một mẫu thiết kế sạch màu sáng, được tạo đặc biệt cho các blog như kiểu Thư viện, Tạp chí Tin tức hoặc blog Nhận xét. Nút chia sẻ dính sẽ chỉ bên trong khu vực bài.

My Mag Blogger Template
Xem thêm mẫu theme : 
Theme Blogger Film Reviews

Comments

Popular Posts

Theme Blogger Cinema Responsive

Theme Blogger Modowy Responsive

Theme Blogger Business Portfolio