Theme Blogger NewsBoard

Mẫu Blogger NewsBoard là một mẫu blogger thông minh, hấp dẫn, đáp ứng Tạp chí, 2 cột với khu vực tiện ích chân cột 3 cột. Mẫu blogspot NewsBoard có một thanh trượt bài đăng, menu điều hướng chính và phụ.

NewsBoard Blogger TemplateTheme Blogger NewsBoard


NewsBoard cũng có tự động tóm tắt bài đăng, biểu tượng xã hội và chia sẻ, thanh bên phải, phông chữ web của Google, tiện ích biểu ngữ tiêu đề, bài đăng liên quan với hình thu nhỏ và một trong những chủ đề lý tưởng cho blog tin tức hoặc trang web.


Xem thêm mẫu theme :   Theme Blogger Mag

Comments

Popular Posts

Theme Blogger Cinema Responsive

Theme Blogger Business Portfolio

Theme Blogger TimeLine Responsive