Theme Blogger Olive Responsive

Olive là một mẫu blogger đáp ứng, hoàn toàn đáp ứng và được thiết kế cho các trang web viết blog tạp chí. Olive là một mẫu dựa trên blog cho blogger, chủ yếu tập trung vào SEO của trang web. 

Olive Responsive Blogger Template
Mẫu blogger miễn phí Olive có thiết kế tạp chí và nó có bố cục blogger rất thân thiện với người dùng, từ đó người dùng có thể điều chỉnh cài đặt của riêng mình và có thể quản lý các widget.

Post a comment

0 Comments