Theme Blogger Sora Mag Responsive

Sora Mag là một chủ đề Blogger hoàn chỉnh cho một trang web tin tức hoặc tạp chí với trọng tâm là thu hút và giữ khách truy cập trên trang web của họ. theme sử dụng các thực hành SEO sạch tốt nhất và trên hết, nó nhanh, đơn giản và dễ sử dụng. 

Sora Mag Responsive Blogger Template
Sora Mag không chỉ đáp ứng mà còn giữ cho tạp chí cảm thấy đúng với kích thước màn hình di động. Thực tế, mọi yếu tố chính tả đã được tinh chỉnh vô tận cho các kích thước màn hình khác nhau để đảm bảo nó trông tuyệt vời cho dù thiết bị là gì.

Xem thêm mẫu theme : 
Mẫu theme Blogger DesignFlex

Post a comment

0 Comments