Theme Blogger Sora Red

Sora Red là một mẫu blogger với thiết kế chức năng tuyệt vời không chỉ trông tuyệt vời mà còn thực hiện đặc biệt. Đây là một thiết kế đáp ứng; có nghĩa là nó có thể vừa khít với bất kỳ kích thước màn hình nào mà không bị giật hình ảnh.


Sora Red Responsive Blogger Template

Xem thêm mẫu theme : 
Mẫu theme Blogger TubeMag

Post a comment

0 Comments