Theme Blogger Torrentism Responsive

Torrentism là một mẫu Blogger đáp ứng cho Torrent, lưu trữ tệp và tải xuống các blog thích hợp. Nó là một mẫu đa năng và có thể được sử dụng theo những cách khác nhau, theo nhu cầu mong muốn. 

Torrentism Responsive Blogger Template
Chúng tôi đã tập trung vào SEO, mã sạch và thiết kế chuyên nghiệp để mang lại sự tuyệt vời trên trang web của bạn. Torrentism cực kỳ nhanh so với các chủ đề khác, vì phải mất vài giây để tải (được thử nghiệm với bài kiểm tra Google Speed). Nói tóm lại, nó là một mẫu hoàn hảo cho blog lưu trữ tệp.


Xem thêm mẫu theme : 
Theme Blogger Krystal

Post a comment

0 Comments