Theme Blogger VebTube Responsive

VebTube là một mẫu blogger đơn giản và đáp ứng cho các blogger video. Mẫu vlog này hỗ trợ 3 trang web lưu trữ video nổi tiếng. Youtube, Vimeo và Dailymotion. Nó sẽ tự động tạo hình ảnh thu nhỏ và hiển thị trong Trang chủ và trang Lưu trữ của blog của bạn.

VebTube Responsive Blogger Template
Xem thêm mẫu theme : 
Mẫu theme Blogger Daksh

Post a comment

0 Comments