Theme Blogger WallPaper Magazine

WallPaper là một mẫu tạp chí chuyên nghiệp cho nền tảng blogger. Nó có đầy đủ các tính năng như thanh trượt nền, bài đăng nổi bật trong trang mục, lỗi chính tả hiện đại và thiết kế tối thiểu. Mẫu này đi kèm với một tệp tài liệu chi tiết dễ dàng sẽ giúp bạn dễ dàng cài đặt và sử dụng chủ đề này trong blog của bạn.

WallPaper Magazine Blogger Template

Xem thêm mẫu theme :  
Theme Blogger Oblivion Minimal

Post a comment

0 Comments